Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Projekt „Równać szanse”

4 lipca 2009

Już po raz drugi OSP Krasocin będzie realizowało projekt w ramach programu „Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Tym razem projekt nosi tytuł „Uwierz w siebie”, trwa 18 miesięcy.

Continue reading