Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Bezpłatne warsztaty w Krasocinie dla dyrygentów Orkiestr OSP

12 kwietnia 2016

1234

Bezpłatne warsztaty w Krasocinie dla dyrygentów Orkiestr OSP

 

Związek OSP RP zaprasza w dn. 16-17 kwietnia 2016r. do Krasocina (woj. świętokrzyskie) na warsztaty dla dyrygentów strażackich Orkiestr. Udział w zajęciach i pobyt uczestników finansowane są ze środków projektu „Pracownia liderów Orkiestrowych” w ramach Programu FIO 2016. Warsztaty prowadzi Jarosław Ignaszak. Zgłoszenia do końca marca.

 

Pierwsze warsztaty w zakresie metodyki pracy z Orkiestrą poprowadzi Jarosław Ignaszak – dyrygent Orkiestry „Wieniawa” z Raciborowic, Orkiestry Akademii Muzycznej w Krakowie, absolwent m.in. dyrygentury Akademii Muzycznej w Poznaniu, uczestnik wielu europejskich warsztatów dla dyrygentów Orkiestr. Warsztaty nastawione będą na nabycie umiejętności efektywnego prowadzenia prób, budowanie brzemienia Orkiestry, komunikacji muzycznej podczas prób. Zachęcamy do przygotowania się ze znajomości partytur, nad którymi będą pracować z orkiestrą dyrygenci. Materiały będą dostępne dla dyrygentów po zamknięciu naboru na szkolenie. Aktywne uczestnictwo w zajęciach pomoże w efektywności warsztatu.

 

Zajęcia prowadzone będą w formie próby z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Krasocin, laureatką XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP w Płocku (I miejsce w kategorii „parada marszowa”, II miejsce w kategorii „koncert + przemarsz”). Całe spotkanie odbędzie się w remizie OSP w Krasocinie (pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie) 16-17 kwietnia br. (sobota – niedziela). Będzie to również okazja do odbycia przez uczestników wizyty studyjnej w Orkiestrze z Krasocina, poznania od środka warunków, w jakich ćwiczy na co dzień krasocińska Orkiestra, w jaki sposób działa, jak radzi sobie z napotykanymi problemami.

 

Planowane ramy czasowe zajęć to 10:30 w sobotę do 14:00 w niedzielę. Informacje na temat dojazdu, materiałów, noclegu zostaną podane w późniejszym terminie.  Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu na warsztaty. Liczba miejsc ograniczona. Dokumenty do pobrania po linkiem http://www.zosprp.pl/?q=content/rusza-pracownia-liderow-orkiestrowych

 

Związek OSP RP, Dział Programowy

Oboźna 1, 00-340 Warszawa

tel. 22 509 50 50, fax 22 509 50 40 lub 22 827 53 29

ps@zg.zosprp.pl

 

ewaluator-kierownik merytoryczny: Bartłomiej Robak tel. 608579796

e-mail: orkiestryosp@gmail.com