Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Aktywacja edukacji Orkiestrowej – zakończenie realizacji

28 grudnia 2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie w bieżącym roku zrealizowała nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Aktywacja edukacji Orkiestrowej” dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury.

Projekt realizowany był w okresie maj-grudzień 2018r. Polegał na organizacji szeregu warsztatów muzycznych integrujących różne pokolenia w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Krasocin. Wykorzystywał potencjał doświadczonych członków Orkiestry, którzy kontynuują edukację muzyczną formalną (studium kapelmistrzowskie, akademie muzyczne). Ich umiejętności, wiedza, znajomość specyfiki edukacji i ludzi w Orkiestrze,  środowiska lokalnego jest niebywałym atutem do prowadzenia zajęć zarówno z uczniami Orkiestry, adeptami wchodzącymi do składu oraz wieloletnimi członkami Orkiestry. Zajęcia w ramach projektu prowadzili absolwenci studium dla kapelmistrzów i tamburmajorów orkiestr dętych w Nowym Sączu –  Leopold Kwapisz i Krystian Pawłowski, studenci Akademii Muzycznej w Łodzi – Adrian Malicki i Adrian Rajek oraz Tomasz Dąbrowski (PWSZ w Nysie, Akademia Muzyczna we Wrocławiu). Poza projektem, lecz mające bezpośredni wpływ na niego, zajęcia z innymi sekcjami prowadzili nasi członkowie Piotr Kuśmierczyk i Dawid Malicki. Zewnętrznymi instruktorami byli m.in. Jan Dobrowolski i Tomasz Hadrian.

Obok zajęć z instruktorskich odbyły się również warsztaty eksperckie, prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie. Warsztaty z całą Orkiestrą przeprowadził Paweł Joks – dyrygent Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lotniczych w Poznaniu, sekcję trąbek inspirował Jakub Waszczeniuk – wykładowca Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, klarnety i saksofony przeszkolili wykładowcy Akademii Muzycznej im. G. K. Bacewiczów w Łodzi – odpowiednio dr Mariusz Barszcz i dr Łukasz Wójcicki.

W piątek 26 października 2018r. odbył się popis niniejszego projektu. Wzięli w nim udział uczniowie Orkiestry wspólnie z samą Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Krasocin. Koncert zorganizowany we włoszczowskim domu kultury składał się z dwóch części. W pierwszej, pod okiem swoich instruktorów, zaprezentowały się sekcje instrumentalne, w szczególności złożone z uczniów i osób wchodzących do składu orkiestry. Młodzi instrumentaliści wystąpili  indywidualnie, grupowo, ale również Orkiestra złożona z uczniów zagrała dwa wspólne utwory marszowe. W popisach sekcji mogliśmy usłyszeć m.in. fragment „Dziadka do orzechów”,  popularną melodię „Kum Bah Yah”, chorały, etiudy itp. Wspólnym utworem wykonanym przez wszystkich – obecnych muzyków MOD Krasocin i uczniów szkółki – był marsz „Telstar”.

Niezwykle istotnym wsparciem projektu była dotacja Gminy Krasocin na zapewnienie części wkładu własnego do projektu, stąd podziękowania dla samorządu gminnego kierujemy na ręce Wójta Ireneusza Gliścińskiego. Całość projektu wyniosło 51tys. zł, przy dotacji MKiDN 41tys. zł.

W projekcie wzięło udział ponad 70 osób, w tym członkowie Orkiestry jej uczniowie. Zrealizowano ponad 330h warsztatów, zorganizowano popis projektu (koncert Orkiestry i uczniów) oraz wydano raport ewaluacyjny.

Raport z realizacji