Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Warsztaty muzyczne – grant ze środków PROW

25 stycznia 2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie realizuje grant „Warsztaty muzyczne” na podstawie umowy zawartej z Lokalną Grupą Działania „Nad Czarną i Pilicą” na realizację projektu „Zachowanie zasobów lokalnego dziedzictwa obszaru LGD”. Środki pochodzą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (środki Unii Europejskiej).

Osoby pragnące wziąć udział w zajęciach z wszystkich sekcji instrumentów dętych Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin proszone są o kontakt na adres mailowy bartlomiej.robak@wp.pl. Czas przeprowadzenia zajęć grudzień 2018-luty 2019.