Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Pracowity weekend MOD Krasocin

10 lutego 2019

W minioną sobotę w Krasocinie odbyły się warsztaty muzyczne. Orkiestra szkoliła swoje umiejętności pod profesjonalnym okiem instruktorów zewnętrznych oraz tych, wywodzących się z zespołu. Celem warsztatów było przygotowanie utworów do nagrania płyty, które odbędzie się za dwa tygodnie.

Zajęcia rozpoczęły się od podziału orkiestry na sekcje. Pierwszym etapem warsztatów była praca w grupach: flety – Izabella Kudroń, klarnety – Paweł Malicki, saksofony – Adrian Malicki, Puzony – Michał Dudkiewicz, tuby – Krzysztof Gajda, trąbki – Krystian Pawłowski, waltornie – Marcin Czajkowski, perkusja – Dawid Malicki. Instruktorzy, prowadzący zajęcia w sekcjach, szczególny nacisk podczas pracy z orkiestrantami kładli na poprawę brzmienia, intonację oraz technikę gry.

Po kilkugodzinnych zmaganiach sekcyjnych, połączona orkiestra pod batutą kapelmistrza Leopolda Kwapisza, rozpoczęła ćwiczenia nad utworami, dbając o jakość wykonania oraz dopracowanie szczegółów.

Niedziela była nie mniej pracowita. Po zakończeniu dwugodzinnej próby muzycy rozpoczęli przygotowania nowej musztry paradnej pod okiem choreograf Iwony Duszy. Tym samym orkiestra rozpoczęła pracowity okres intensywnych przygotowań do nadchodzącego sezonu festiwalowego.

W związku z zakończeniem krótkich, ale efektywnych warsztatów, orkiestra pragnie podziękować instruktorom oraz Dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie.