Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Muzyczny weekend MOD Krasocin

3 grudnia 2019

 

W miniony piątek 29 listopada Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin w raz z grupą taneczna Aplauz uświetniły uroczystości barbórkowe w Bukowie. Po zagraniu Hymnu Górniczego i złożeniu wiązanek kwiatów przed pomnikiem Św. Barbary znajdującego się na terenie zakładu Lhoist orkiestra wraz z górnikami przemaszerowała do miejscowego kościoła. Tradycyjnie jak co roku, cała grupa zatrzymała się przed przedszkolem samorządowym i dała krótki pokaz muzyczno-taneczny przed zebraną publicznością.

Po uświetnionej grą orkiestry mszy świętej odbytej w intencji górników, orkiestra udała się do Małogoszcza, gdzie zaprezentowania się licznej grupie zaproszonych gości. Dwudziestominutowy występ naszych artystów spotkał się z ogromnym uznaniem i został nagrodzony brawami.

Nie był to koniec zmagań muzycznych w tym dniu. Zaraz po powrocie do Krasocina orkiestra zapakowała swoje bagaże do autokaru i wyruszyła do Ameliówki na warsztaty, których celem było przygotowanie repertuaru do marcowego koncertu w Filharmonii Świętokrzyskiej.

Piątkowy wieczór był dniem logistycznym i organizacyjnym. Przygotowanie sal do prób poszczególnych sekcji umożliwiło rozpoczęcie pracy wczesnym rankiem kolejnego dnia. W sobotę zaraz po śniadaniu cała orkiestra pod okiem instruktorów przystąpiła do pracy. Repertuar realizowany był w poszczególnych sekcjach. Prowadzącymi byli zarówno instruktorzy wywodzący się z naszej orkiestry, jak i goście, współpracujący w tym zakresie od lat z MOD Krasocin. Sekcja klarnetów – Adrian Malicki, sekcja fletów – Iza Kudroń, sekcja perkusyjna – Dawid Malicki, sekcja tub – Krzysztof Gajda, sekcja puzonów – Tomasz Gawron, sekcja saksofonów – Bartłomiej Robak, sekcja tenorów – Krystian Pawłowski, sekcja trąbek – Zbigniew Pasieka. Całość przedsięwzięć koordynował i nadzorował kapelmistrz Leopold Kwapisz.

W godzinach popołudniowych odbyła się próba całości orkiestry, gdzie można było usłyszeć i ocenić efekty pracy w sekcjach.  Włączony do repertuaru naszej orkiestry utwór „Duch przygody” był trenowany pod okiem byłego kapelmistrza Bartłomieja Robaka, po czym do późnych godzin wieczornych dalszy repertuar orkiestra ćwiczyła pod dyrekcja Leopolda Kwapisza.

Niedziela była ostatnim dniem zmagań orkiestry z przygotowywaniem utworów do marcowego koncertu i zarazem do przyszłorocznego sezonu festiwalowego. Przedpołudniowe godziny zostały w pełni wykorzystane przez orkiestrę na dopracowanie utworów i krótki koncert dla przebywających gości oraz personelu hotelu.

Orkiestra pragnie podziękować gminie Krasocin za sfinansowanie warsztatów, a personelowi Hotelu Ameliówka za  ciepłe przyjęcie i miłą obsługę.

Galeria :