Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Aktywacja edukacji Orkiestrowej III

19 października 2021

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie realizuje w 2021r. projekt „Aktywacja edukacji Orkiestrowej III”

Zadanie polega na przeprowadzeniu warsztatów muzycznych integrujących różne pokolenia w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Krasocin oraz poszerzających ofertę edukacyjną o nowe elementy, tj. oprócz nauki gry na instrumencie – rozszerzenie kształcenia słuchu, musztry oraz wprowadzenie zupełnie nowego elementu, tj. rytmiki. W roli instruktorów wykorzystujemy naszych wychowanków, którzy rozwijają się muzycznie (Akademie Muzyczne, Studium dla kapelmistrzów i tamburmajorów Orkiestr dętych itp.), adaptujemy nauczycieli szkół muzycznych, pedagogów, filharmoników, studentów Akademii Muzycznych oraz doraźnie – ekspertów muzycznych (np. dyrygentów). Zależy nam na łączeniu świata muzycznego profesjonalnego z amatorskim, a przez to podnoszenie efektywności edukacji prowadzonej w naszej orkiestrze.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 30tys. zł.