Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Aktywacja Edukacji Orkiestrowej III

29 grudnia 2021

Zakończyliśmy realizację projektu „Aktywacja Edukacji Orkiestrowej III” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. To już trzecia edycja tego wydarzenia wsparta środkami rządowymi oraz dotacją Gminy Krasocin.
Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów muzycznych integrujących różne pokolenia w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Krasocin. Poszerzyło i modyfikowało również ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia słuchu, rytmiki, musztry. Wykorzystujemy w ten sposób coraz lepiej potencjał doświadczonych członków Orkiestry, którzy kontynuują edukację muzyczną formalną i nieformalną (studium kapelmistrzowskie, akademie i szkoły muzyczne, warsztaty). Ich umiejętności, wiedza, znajomość specyfiki edukacji i ludzi w Orkiestrze, środowiska lokalnego jest niebywałym atutem do prowadzenia zajęć.
Oprócz regularnych zajęć przeprowadzone zostały również warsztaty eksperckie, prowadzone m.in. przez dwóch znanych dyrygentów – Sebastiana Perłowskiego i Tomasza Szymusia. Podsumowaniem całorocznej pracy były popisy projektu – Orkiestry oraz szkółki muzycznej. Kadra orkiestry natomiast podnosiła swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnościami czy komunikacji.
Zajęcia prowadzili: Leopold Kwapisz, Krystian Pawłowski, Adrian Malicki, Izabella Malicka, Tomasz Dąbrowski, Tomasz Gawron, Krzysztof Gajda, Marcin Czajkowski, Dawid Malicki, Piotr Kuśmierczyk, Iwona Dusza. Koordynację i obsługę projektu prowadzili: Bartłomiej Robak, Angelika Kowalczyk oraz MP Finanse z Chęcin. W całym projekcie udział wzięło udział ponad 70 osób, zarówno doświadczonych muzyków orkiestry, osób wchodzących do składu, jak i początkujących uczniów szkółki.

Film dotyczący projektu