Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA OSP KRASOCIN (kadencja 2016-2021)

Pawłowski Krystian (przewodniczący)

Niedbał Adrian

Lichosik Paulina