JEDNOSTKA OPERACYJNO-TECHNICZNA OSP KRASOCIN

Inauguracja projektu OSP Krasocin pn. „Postawcie na młodzież!”

16 lipca 2018

5 lipca br. w remizie OSP Krasocin na ul. Spółdzielczej odbyło sie spotkanie inauguracyjne projektu „Postawcie na młodzież” który jest dofinansowany ze środków programu „Równać szanse” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży finansowanego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dotacja, która zostanie przekazana na działania 22-osobowej grupy wyniesie 38 500 zł plus 20% wkładu własnego. Większość jego uczestników to osoby będące członkami młodzieżowej drużyny pożarniczej w wieku 13-18 lat.

Na spotkanie inauguracyjne przybyło wielu zaproszonych gości m.in. Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, Pani kierownik Oddziału Banku Spółdzielczego w Krasocinie Monika Kania oraz rodzice uczestników. Spotkanie odbyło sie w celu pokazania lokalnej społeczności na czym będzie polegał projekt i jakie są plany na najbliższe 15 miesięcy (m.in. spędzanie nocy w lesie, wyjazd do centralnej szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie). Podczas spotkania uczestnicy otrzymali  gadżety promujące projekt.

Spotkanie zakończyło sie przemowami prezesa OSP Krasocin – Bartłomieja Robaka oraz wójta gminy Krasocin, którzy życzyli uczestnikom projektu wielu cennych doświadczeń.

To już 6 projekt OSP Krasocin realizowany z programu „Równać szanse”, a trzeci, którego tematyka skupia się wokół działalności młodzieżowej drużyny pożarniczej. Celem programu „Równać szanse” jest ułatwienie młodzieży w wieku 13-19 lat z terenów wiejskich i małych miast startu w dorosłe życie.

Więcej o programie na https://www.rownacszanse.pl/

O sponsorze programu i jego działalności więcej na http://pafw.pl/