JEDNOSTKA OPERACYJNO-TECHNICZNA OSP KRASOCIN

Kamera termowizyjna w OSP Krasocin

23 września 2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie zakończyła realizację zadania w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska”. Przedmiotem zadania był zakup kamery termowizyjnej.Plany zakupu sprzętu do wykrywania ognisk zapalnych był w jednostce już od dwóch lat. Szansą na realizację inwestycji był właśnie program WFOŚiGW w Kielcach, który ostatecznie zmniejszył planowaną kwotę dotacji do 5tys. zł. Z pomocą przyszedł samorząd Gminy Krasocin, który uzupełnił brakujące środki. Całkowity koszt kamery to 20 472,00zł.

Dziękujemy!