JEDNOSTKA OPERACYJNO-TECHNICZNA OSP KRASOCIN

Zarząd

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRASOCINIE

PREZES: Robak Bartłomiej

WICEPREZES-NACZELNIK: Kaczmarek Michał

WICEPREZES: Kwapisz Leopold

ZA-CA NACZELNIKA: Niedbał Dawid

SKARBNIK: Skrobisz Roman

SEKRETARZ/Z-ca SKARBNIKA: Niedbał Adrian

CZŁONEK: Frączek Magdalena

CZŁONEK: Piotr Skrobisz