JEDNOSTKA OPERACYJNO-TECHNICZNA OSP KRASOCIN

Ratujemy i uczymy ratować

16 lipca 2018

 

Strażacy OSP Krasocin przeszkoli ponad 300 uczniów szkół podstawowych z Krasocina, Bukowy, Ciesiel i Czostkowa z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To akcja zainspirowana programem WOŚP przy współpracy Związku OSP RP.

Ideą RUR jest objęcie nauką resuscytacji wszystkich dzieci uczęszczających do klas I-III w całej Polsce. Program uczy zasad pierwszej pomocy i ma na celu wprowadzenie zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Nasi strażacy szkolili również dzieci i młodzież poza programem, którzy to nie mieścili się w tej grupie wiekowej.

Koordynatorem akcji ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie jest dh Piotr Skrobisz. Oprócz niego w szkolenia byli zaangażowani m.in. druhowie Arkadiusz Sosnowski, Michał Puchalski i Krystian Pawłowski. Zainteresowane grupy do przeszkolenia można zgłaszać do OSP Krasocin. Nadmieniamy, iż tego typy zajęcia będą również prowadzili młodzi strażacy z MDP Krasocin w ramach projektu „Postawcie na młodzież!”.