JEDNOSTKA OPERACYJNO-TECHNICZNA OSP KRASOCIN

Sprzątanie świata

2 maja 2019

W dniu 6 kwietnia 2019 roku młodzi strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Krasocin wzięli udział w akcji sprzątania świata 2019. Strażacy zbierali śmieci w okolicy swoich miejscowości – głównie z rowów przydrożnych i terenów leśnych, zbiorników wodnych, w wyznaczonych wcześniej rejonach.

Obok OSP Krasocin, w tegorocznej akcji uczestniczyło 11 jednostek OSP. Zebrano w sumie ponad 250 worków śmieci.

Zwracamy się do wszystkich osób o godne zachowanie ekologiczne nie zaśmiecanie terenów przydrożnych i poszanowanie akcji społecznej w której wzięło około 200 osób. Krasocińska część akcji była realizowana w ramach projektu „Na świętokrzyską rybę z OSP!” finansowanego z programu „Rybactwo i morze”