JEDNOSTKA OPERACYJNO-TECHNICZNA OSP KRASOCIN

Walne Zebranie !

25 stycznia 2017

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie pragnie zaprosić wszystkie druhny i druhów oraz gości na walne zebranie OSP Krasocin, które odbędzie się 11 lutego 2017 roku w remizie przy ul. Macierzy Szkolnej.

Program Walnego Zebrania Sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie, remiza przy ul. Macierzy Szkolnej 2, godz. 16:00

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, mandatowej, skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności i przedstawienie planu działalności na rok bieżący
 5. Sprawozdanie finansowe i przedstawienie planu finansowego na rok bieżący.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 7. Przedstawienie zapisów uchwały dotyczącej ustanowienia pełnomocnika OSP do podpisywania umów z Zarządem
 8. Przedstawienie uchwały o wyznaczeniu przedstawiciela w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego
 9. Dyskusja.
 10. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania