JEDNOSTKA OPERACYJNO-TECHNICZNA OSP KRASOCIN

WALNE ZEBRANIE

30 stycznia 2018

Zarząd OSP Krasocin zwołuje na dn. 10 lutego (sobota) Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie rozpoczyna się o godz. 16:00, ale ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie o godz. 15:30 do remizy przy ul. Macierzy Szkolnej. Planowana składka członkowska 1zł. Dodatkowo przeprowadzimy zbiórkę dla Zdzisława Tokarskiego z OSP Moskorzew, który uległ wypadkowi, obecnie jest rehabilitowany (każda złotówka się liczy).Ze względu na przyjęcie zmian w statucie bardzo ważna jest frekwencja na zebraniu

Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, mandatowej, skrutacyjnej, statutowej.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności i przedstawienie planu działalności na rok bieżący
 5. Sprawozdanie finansowe i przedstawienie planu finansowego na rok bieżący.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie zapisów zmian statutu OSP Krasocin.
 8. Dyskusja.
 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego
 11. Przyjęcie aktualiuzacji Statutu OSP Krasocin.
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.