Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

1 % Dla OSP

14 listopada 2008

Napłynęły już rozliczenia z akcji 1% dla OSP.

OSP z Krasocina prowadząca akcję dla swojej orkiestry otrzymała 3 tys. zł!!! Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy skusili się wesprzeć nas tą ścieżką, jak widać było warto, bo grosz do grosza i będzie… Continue reading

Świętokrzyska Nagroda Kultury

14 listopada 2008

Świętokrzyska Nagroda Kultury to odnowiona wersja dotychczasowych nagród marszałka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Nagrody są wręczane co roku podczas inauguracji sezonu kulturalnego. W tym roku w kategorii „Wyróżnienia zespołowe” Marszałek Wójewództwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk przyznali Młodzieżowej Orkiestrze Dętej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie dyplom uznania za dokonania wzbogacające dorobek kulturalny województwa świętokrzyskiego.

Continue reading