Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Międzynarodowy Festiwal Okriestr Dętych Kozy 2008