Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

X Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach 2018