Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Nasze projekty

Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin 2022

Zadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin 2022” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dotacja Ministerstwa wyniesie 35 000zł. Wkład własny zadania zapewniła Gmina Krasocin w kwocie 16 000zł oraz OSP Krasocin 579,90zł. Wartość całego zadania wyniosła 51 579,90zł. W ramach zadania nasza Orkiestra zakupiła instrumenty: 2 klarnety, tubę, puzon oraz laptop i zestaw statywów i stojaków.

Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego wiatraka w Krasocinie

Zadanie zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krasocinie z funduszy unijnych w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.
Umowa o dofinansowanie nr 00114-6523-SW131010142/22
Koszty całkowite operacji: 97 167,75zł
Kwota pomocy EFRM i wkład krajowy: 77 292,60zł
Wkład własny: 19 875,15zł

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego wiatraka w Krasocinie (dz ew. 496/3), tj. w szczególności nasadzenia drzew, wykonania rabatek/klombów z kwiatów i krzewów, wykonanie automatycznego nawodnienia, posadowienie (wymiana) ławek wykonanych z materiałów z recyklingu.

Aktywacja edukacji Orkiestrowej III

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie realizuje w 2021r. projekt „Aktywacja edukacji Orkiestrowej III”

Zadanie polega na przeprowadzeniu warsztatów muzycznych integrujących różne pokolenia w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Krasocin oraz poszerzających ofertę edukacyjną o nowe elementy, tj. oprócz nauki gry na instrumencie – rozszerzenie kształcenia słuchu, musztry oraz wprowadzenie zupełnie nowego elementu, tj. rytmiki.

W roli instruktorów wykorzystujemy naszych wychowanków, którzy rozwijają się muzycznie (Akademie Muzyczne, Studium dla kapelmistrzów i tamburmajorów Orkiestr dętych itp.), adaptujemy nauczycieli szkół muzycznych, pedagogów, filharmoników, studentów Akademii Muzycznych oraz doraźnie – ekspertów muzycznych (np. dyrygentów). Zależy nam na łączeniu świata muzycznego profesjonalnego z amatorskim, a przez to podnoszenie efektywności edukacji prowadzonej w naszej orkiestrze.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 30tys. zł.

Raport ewaluacyjny

Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin 2021

Zadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin 2021” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dotacja Ministerstwa wyniesie 19399 zł. Wkład własny zadania zapewniła Gmina Krasocin w kwocie 7 000zł. zł oraz OSP Krasocin 1073zł. Wartość całego zadania wyniosła 27 472zł. W ramach zadania nasza Orkiestra zakupiła używane instrumenty: 3 trąbki, flet poprzeczny, zestaw talerzy perkusyjnych, tablicę nutową.

Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin 2020

Zadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin 2020” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

Dotacja Ministerstwa wyniosła 50tys. zł. Część wkładu własnego zadania zapewniła Gmina Krasocin. Całość zadania wyniosła 67 798 zł.

W ramach zadania nasza Orkiestra zakupiła nowe instrumenty: trzy eufonia, puzon, używane: dwie trąbki, fluegelhorn, tubę, klarnet basowy, kotły orkiestrowe; dwa futerały na suzafony oraz jeden do saksofonu barytonowego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie realizuje w 2019r. projekt „Aktywacja edukacji Orkiestrowej II”
Zadanie polega na przeprowadzeniu warsztatów muzycznych integrujących różne pokolenia w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Krasocin oraz poszerzających ofertę edukacyjną o nowe elementy, tj. oprócz nauki gry na instrumencie również kształcenie słuchu i musztrę.

W roli instruktorów chcemy wykorzystać naszych wychowanków, którzy rozwijają się muzycznie (np. Akademie Muzyczne, Studium dla kapelmistrzów i tamburmajorów Orkiestr dętych itp.) oraz zaadaptować nauczycieli szkół muzycznych, pedagogów, filharmoników. Zależy nam na łączeniu świata muzycznego profesjonalnego z amatorskim, a przez to podnoszenie efektywności edukacji prowadzonej w naszej orkiestrze.

Efektywność tej pracy chcemy przedstawić podczas publikacji edukacyjnej/raportu ewaluacyjnego oraz podczas uroczystego zakończenia – koncertu popisowego.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Raport_Aktywacja edukacji II_OSP Krasocin

Na świętokrzyską rybę z OSP!

To projekt OSP Krasocin promujący obszar Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez organizację wydarzeń kulturalno-społecznych, jak sprzątanie świata, majówka, noc świętojańska oraz wydanie promocyjnej płyty Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin.

Operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Warsztaty muzyczne

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie realizuje grant „Warsztaty muzyczne” na podstawie umowy zawartej z Lokalną Grupą Działania „Nad Czarną i Pilicą” na realizację projektu „Zachowanie zasobów lokalnego dziedzictwa obszaru LGD”. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (środki Unii Europejskiej) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Wartość grantu: 10tys. zł.

Osoby pragnące wziąć udział w zajęciach z wszystkich sekcji instrumentów dętych Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin proszone są o kontakt na adres mailowy bartlomiej.robak@wp.pl. Czas przeprowadzenia zajęć grudzień 2018-luty 2019.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie realizuje grant „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP” na podstawie umowy zawartej z Lokalną Grupą Działania „Nad Czarną i Pilicą” na realizację projektu „Rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturowej wykorzystującej zasoby obszaru LGD”. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (środki Unii Europejskiej) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wartość grantu: 25tys. zł.

Zakres zadania obejmuje zakup m.in. urządzeń treningowych, multimedialnych, mebli.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czostkowie

      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czostkowie” zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krasocinie dzięki dofinansowaniu  Unii Europejskiej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Inwestorem Zastępczym i dofinansowujących wkład własny dla zadania była Gmina Krasocin.

„Aktywacja edukacji Orkiestrowej” w ramach programu Edukacja Kulturalna 2018 MKiDN

Zadanie polega na przeprowadzeniu warsztatów muzycznych integrujących różne pokolenia w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Krasocin. Chcemy wykorzystać potencjał doświadczonych członków Orkiestry, którzy kontynuują edukację muzyczną formalną (studium kapelmistrzowskie, akademie muzyczne). Ich umiejętności, wiedza, znajomość specyfiki edukacji w Orkiestrze, znajomość ludzi w Orkiestrze, środowiska lokalnego jest niebywałym atutem do prowadzenia zajęć zarówno z uczniami Orkiestry, adeptami wchodzącymi do składu oraz wieloletnimi członkami.

Działaniami dodatkowymi będą warsztaty eksperckie z wybitnymi dyrygentami i nauczycielami akademickimi, organizacja popis/koncertu projektu, dokumentacja zadania, ewaluacja projektu.

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Raport_Aktywacja edukacji_OSP Krasocin

Doposażenie Młodzieżowej orkiestry dętej OSP Krasocin 2018 

Zadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin 2018” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dotacja Ministerstwa wyniesie 50tys. zł. Część wkładu własnego zadania, w kwocie 16,5tys. zapewniła Gmina Krasocin. Całość zadania wyniosła 66 900,00zł.

W ramach zadania nasza Orkiestra zakupiła dwa suzafony, zestaw puzonów (nowy wentylowy i używany suwakowy) oraz sakshorn.


„Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin”

Zadanie dofinansowane w 2016r. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury”.

Zakres zakupów: tuba, dwa flety, trąbka, saksofon altowy, dwie waltornie, klarnet, krzesła do sali prób, głośnik bezprzewodowy, wieszak na ubrania z szafką, cztery panele oddzielające (akustyczne), regał na sprzęt muzyczny, urządzenie wielofunkcyjne.

Koszt całkowity zadania – 61385,00zł. Dofinansowanie z MKiDN wyniesie 45000zł, a wkład własny OSP Krasocin 16385,00zł.

mkidn_01_cmyk

Organizacja i prezentacja warsztatów muzycznych
Projekt OSP w Krasocinie realizowany w dwóch etapach – I etap do września 2012, drugi do marca 2013. Finansowany w ramach tzw. „małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dotacji 18 767,70zł, całkowity koszt projektu 26 695,06zł.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały warsztaty muzyczne z poszczególnymi sekcjami instrumentalnymi (w sumie 260 godzin zajęć). Zakupiono ponadto jeden utwór muzyczny oraz koszule cywilne oraz krawaty dla Orkiestry.

Rozbudowa działalności społeczno-kulturalnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin
Operacja jest współfinansowana z PO RYBY (Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013; środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa…). Ostatecznie budżet projektu wyniósł 49845,98, z czego planowane dofinansowanie z PO RYBY to 42 369,08zł.
Głównym zakresem operacji jest wyposażenie nowopowstałego uczniowskiego koła muzycznego dla dzieci i młodzieży („szkółki muzycznej”) przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Krasocin. Przyczyni się to do poprawy jakości życia na obszarze LSROR, poprzez poprawę edukacji pozaszkolnej, artystycznej.
Dany zakres obejmuje następujące zadania:
– zakup rozbudowanej szafy na wymiar służącej jako garderoba dla członków koła, również na potrzeby ich występów
– zakup mebli na instrumenty
– zakup dwóch waltorni (utworzenie zupełnie nowej sekcji instrumentalnej)
– zakup klarnetu
– zakup puzonu
– zakup tuby F
– montaż alarmu w remizie służący zabezpieczeniu zakupionego sprzętu.
– wykonanie izolacji akustycznej Sali prób w remizie strażackiej /uzupełnienie wyciszenia Sali prób tzn. rury CO poddane zostaną izolacji otuliną.

Kolejnym elementem operacji było utworzenie izby pamięci orkiestry (na 33m2 Sali). Izba ma charakter identyfikujący daną społeczność, będzie wpływała na tożsamość środowiska. Zakres obejmuje następujące zadania wyposażenie w gabloty.

Izba mieści się w pomieszczeniu przy Sali prób Orkiestry w remizie OSP przy ul. Macierzy Szkolnej 2 w Krasocinie. Będzie dostępna dla wszystkich chcących ją odwiedzić, w godzinach prób orkiestry, warsztatów muzycznych oraz w innych, po uprzednim skonsultowaniu godziny (informacja zostanie podana na stronie internetowej orkiestry).

Organizacja muzycznej świetlicy środowiskowej przy OSP w Krasocinie
Okres realizacji:  8.07.2008 – 15.12.2008 ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich pozyskanych przez rząd RP z pożyczki Banku Światowego

Zadania:
•    Przeprowadzenie naboru do zespołu i grupy tanecznej
•    Warsztaty muzyczne (w sumie 4h tygodniowo)
•    Zakup akcesoriów muzycznych (stroiki, olejki, smary, podręcznik – Zasady muzyki F. Wesołowskiego,  tuner Korga, spirometr, zakup artykułów papierniczych i biurowych niezbędnych do prac bibliotekarzy i gospodarza salki – teczka na nuty, kosze na nuty)
•    Wyposażenie Sali prób-świetlicy (zakup szaf specjalistycznych, krzeseł – 8 sztuk)
•    Zakup pałeczek majoretkowych – 30szt.
•    Zakup koszulek orkiestrowych niebieskich (promocja projektu – 37 sztuk)

Uczestnicy
•    Usługą zostało objętych 29 chłopców oraz 47 dziewcząt z terenu Krasocin i okolic w wieku 10-19 lat
Rezultaty realizacji projektu:
•    Wzrost liczby uczestników (o 20 w grupie tanecznej, o 6 w orkiestrze). Zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży dzięki próbom, warsztatom, pracom biurowym i występom (dożynki gminne i powiatowe, koncert z cyklu Radia Kielce pn. „Tak gra orkiestra wojskowa”, Wojewódzkie Święto Muzyki „Cecyliada 2008” w Jędrzejowie, koncert z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości na rynku głównym w Krakowie, występ podczas obchodów 10 rocznicy powstania województwa świętokrzyskiego w Kielcach
•    Wzrost kompetencji muzycznych
–    Progres sekcji klarnetów
–    Powstanie sekcji fletów
–    Praca z sekcją saksofonów – wyrównanie poziomu
–    Sekcja trąbek ukierunkowana na indywidualne ćwiczenie, zaszczepiona potrzeba gry utworów kameralnych (ćwiczenie Abecedy Mozarta, fanfary i sygnały)
–    Końcowa wymiana instrumentów sekcji sakshornów
–    Rozbudowa sekcji perkusyjnej – praca nad rytmiką i techniką
–    Rozbudowa prezentacji grupy tanecznej, utworzona grupa mażoretek (wcześniej były pomponistki)

Warsztaty muzyczne miały formę przykładowych zajęć w szkole muzycznej. Całkowity koszt 10 014,27zł. Kwota dofinansowania 10 000,00zł. Dodatkowo w trakcie realizacji skorzystaliśmy z pracy wolontariuszy – jednego z instruktorów, choreografa, administratora strony internetowej (trębacz), dwóch bibliotekarzy (klarneciści), gospodarza salki. Wkład rzeczowy OSP: sala prób, instrumenty, nuty.

Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin
Projekt finansowany przez Województwo Świętokrzyskie oraz Gminę Krasocin w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego pn. „Odnowa wsi świętokrzyskiej”. Całkowita kwota projektu – 25 100 zł (w tym 17 000 zł dotacji Województwa Świętokrzyskiego) Na jesieni 2010 roku dokonaliśmy zakupu w ramach ww. projektu następujących zakupów: – tuba F, saksofon tenorowy, sakshorn B, instrumenty perkusyjne (m.in. bongosy, china itp.) Warto dodać, iż 2 lata wcześniej w ramach poprzedniej edycji programu „Odnowy wsi” finansowanego ze środków własnych samorządu Województwa Świętokrzyskiego zakupiliśmy m.in. tubę B, zestaw perkusyjny, puzon.

Projekt „Uwierz w siebie!
„Uwierz w siebie!” to nazwa realizowanego przez OSP z Krasocina projektu w ramach programu „Równać szanse 2009”. Program administrowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, natomiast środki na jego realizację pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Misją Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych). Więcej o programie na stronie www.rownacszanse.pl

Cel projektu

Zwiększenie umiejętności planowania własnej przyszłości oraz podbudowanie wiary we własne możliwości w grupie 35 osób w przedziale wiekowym 13-19 lat z miejscowości Krasocin, Sułków, Bukowa i Ludynia w terminie od 1 czerwca 2009 do 30 listopada 2010 roku.
Odbiorcy projektu

35 osób w wieku 13-19 lat. Uczestnikami projektu jest młodzież z terenu gminy Krasocin, która posiada zdolności muzyczne i taneczne, ale nie wierzy we własne możliwości i nie potrafi planować swojej przyszłości.

Streszczenie projektu:

Głównym pomysłem projektu jest animacja życia kulturalnego w środowisku lokalnym. Działania w projekcie: promocja projektu w środowisku, powołanie grupy młodzieży uzdolnionej muzycznie lub tanecznie, adaptacja pomieszczenia na salę klubową, zajęcia artystyczne (warsztaty majoretek, tamburmajorek, sekcji rytmicznej i innych), wizyty studyjne w grupach muzycznych i organizacjach kulturalnych, spotkania z muzykującymi studentami uczelni technicznej (orkiestra AGH), warsztaty z psychologiem, redagowanie strony internetowej, przygotowanie wystawy fotograficznej obrazującej przeszłość OSP i orkiestry dętej, wyjazdy do filharmonii, na koncerty orkiestr dętych, spotkanie (wywiad) ze znanym muzykiem.

Budżet projektu

75 990 zł w tym dotacja z programu „Równać szanse 2009” – 50 000zł. Pozostałe środki przede wszystkim wkład rzeczowy Orkiestry.  Więcej o projekcie na stronie http://www.rownacszanse.pl

Projekt „Z muzyką lepszy start!”
Okres realizacji: czerwiec 2007 – marzec 2008.

Program „Równać szanse” administrowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, natomiast środki na jego realizację pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Geneza projektu
Głównym motywatorem ubiegania się o środki z programu „Równać szanse” była chęć rozwoju młodych ludzi poprzez muzykę. Orkiestra (działająca od 1905 roku) musiała dostosować się do wymogów współczesnych trendów i inspiracji muzycznych młodzieży oraz wzmóc aktywność w kierunku zapewnienia im możliwości samorealizowania się. Projekt miał za zadanie wyjść naprzeciw potrzebom młodzieży oraz problemom edukacyjnym (do najbliższej szkoły muzycznej jest 50 km, w gminie nie ma ośrodka kultury, orkiestra była jedyną formą edukacji pozaszkolnej w gminie).

Produkt projektu: trzydziestoosobowa grupa młodzieży skupiona w Młodzieżowym Big Bandzie (orkiestrze), w którym możliwość rozwoju dostali młodzi ludzie uzdolnieni muzycznie.

Celami projektu były:

 • integracja młodzieży z różnych środowisk,
  • rozwój umiejętności muzycznych,
  • rozwój umiejętności społecznych (praca w grupie, autoprezentacja),
  • zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży,
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych,
  • zainteresowanie środowiska lokalnego problemami młodzieży,
  • rozwijanie pasji i zainteresowań młodych ludzi.

Opis działań:

 1. Tworzenie zespołu.
 2. Adaptacja garażu w remizie OSP na salę prób (oświetlenie, podesty, wyciszenie itp.).
 3. Warsztaty muzyczne prowadzone przez  profesjonalnych muzyków oraz studentów z Orkiestry Reprezentacyjnej AGH z Krakowa. Większość warsztatów odbyła się regularnie, część miała charakter zblokowany.
 4. Spotkania dyskusyjne (sprzężone z warsztatami muzycznymi).
 5. Prezentacja efektów pracy:
  a. Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy Suchowola 2007
 6. Małopolski Konkurs Orkiestr Detych w Więcławicach
 7. Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Słupi (Jędrzejowskiej)
 8. Dziewięćdziesięciolecie OSP w Krasocinie
 9. Występ wspólnie z muzykami z Orkiestry Reprezentacyjnej AGH z Krakowa na Wojewódzkim Święcie Muzki „Cecyliada 2007” w Jędrzejowie
 10. Uroczystości i imprezy regionalne
 11. Wykorzystanie nowoczesnej technologii. Efektem była strona internetowa orkiestry oraz folder z realizacji projektu „Z muzyką lepszy start!”.
 12. Nagranie płyty demo w studiu „Gram” Radia Kielce.

Budżet projektu
39 819 zł w tym 20 000 zł dotacji. Budżet dotacji dzielił się na trzy podstawowe rodzaje wydatków: angaż instruktorów (6 000 zł), zakup sprzętu muzycznego (6 000 zł) oraz koszty transportu na wyjazdy (5 900 zł). W budżet projektu, jako wkład własny, wliczony był wolontariat i wkład rzeczowy.

Rezultaty projektu
Oprócz twardych rezultatów w postaci odbytych koncertów, festiwali, nagrania płyty demo czy zakupu sprzętu muzycznego nastąpił rzeczywisty rozwój młodzieży. Muzycy po raz pierwszy mieli okazję pokazać swój program koncertowy poza województwem świętokrzyskim; odbyć lekcje gry z profesjonalnymi muzykami. Działania projektu wpłynęły na samoakceptację oraz samorealizację młodzieży. Wzrosły również ambicja i – przede wszystkim – poziom muzyczny.