Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Ministerstwo wsparło MOD Krasocin!

Ministerstwo wsparło MOD Krasocin!

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie realizuje w 2018 zadanie pn. „Doposażenie Młodzieżowej orkiestry dętej OSP Krasocin 2018” dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury”.

Zadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin 2018” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dotacja Ministerstwa wyniesie 50tys. zł. Część wkładu własnego zadania, w kwocie 16,5tys. zapewniła Gmina Krasocin. Całość zadania wyniosła 66 900,00zł.

W ramach zadania nasza Orkiestra zakupiła dwa suzafony, zestaw puzonów (nowy wentylowy i używany suwakowy) oraz sakshorn.