Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Władze OSP Krasocin

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRASOCINIE (kadencja 2016-2021)

PREZES: Robak Bartłomiej

WICEPREZES-NACZELNIK: Kaczmarek Michał

WICEPREZES: Kwapisz Leopold

ZA-CA NACZELNIKA: Stawowski Piotr (od 2019)

SKARBNIK: Skrobisz Roman

SEKRETARZ: Sosnowski Kamil (od 2019)

Z-ca SKARBNIKA: Malicki Dawid (od 2019)

CZŁONEK: Skrobisz Piotr

 

KOMISJA REWIZYJNA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRASOCINIE (kadencja 2016-2021)

Pawłowski Krystian (przewodniczący)

Niedbał Adrian (od 2019)

Lichosik Paulina (od 2019)