Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin

Rys historyczny

Orkiestra Dęta z Krasocina (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski) jest jedną z najstarszych orkiestr dętych województwa świętokrzyskiego. Powstała w 1905 roku z inicjatywy proboszcza tutejszej parafii – ks. Teodora Urbańskiego. W 1926 roku patronat nad orkiestrą objęła Straż Ogniowa (dzisiejsza OSP). Orkiestra jako jedyna brała udział we wszystkich wojewódzkich przeglądach orkiestr OSP, od 2003 roku jest najlepszą orkiestrą dętą w regionie. Orkiestra wraz ze szkółką muzyczną liczy obecnie 70 osób.
Do największych sukcesów zaliczamy:

-I miejsce w kategorii musztry paradnej oraz II miejsce w kategorii musztry paradnej na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr dętych Fijo Cheb w Czechach w 2012 oraz 2016 roku.

– I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Rowach, gmina Ustka w 2013, 2015 oraz 2018 roku.

– II miejsce w koncercie głównym (koncert + przemarsz) oraz I miejse w konkursie musztry paradnej na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Płocku w 2015 roku.

– II miejsce w koncercie głównym (koncert + przemarsz) na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Częstochowie w 2017 roku,

– II miejsce w koncercie głównym (koncert + przemarsz) oraz II miejse w konkursie musztry paradnej na XXV Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Białymstoku w 2019 roku.

-GRAND PRIX Festiwalu Młodzieżowych Orkiestrych Dętych w Inowrocławiu w 2014 oraz 2019 roku,
Obecna nazwa zespołu, którą posługuje się od 2002 roku brzmi Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin. Orkiestra koncertowała w Polsce oraz za granicą m.in w Czechach, na Słowacji, Niemczech, Francji oraz Bułgarii. Kapelmistrzem orkiestry od 2017 roku jest Leopold Kwapisz, zastępcą kapelmistrza Krystian Pawłowski. Od 2005 roku przy Orkiestrze działa grupa taneczna „Aplauz”, której choreografem jest Iwona Dusza. Grupa działa pod patronatem OSP.