JEDNOSTKA OPERACYJNO-TECHNICZNA OSP KRASOCIN

Archiwum rok 2017

Lp.

DATA ALARMOWANIA SIŁY I ŚRODKI MIEJSCE ZDARZENIA

OPIS

1

 11.01.2017

Godzina 14:37

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

GRUSZCZYN

Wypadek samochodu ciężarowego

2

23.01.2017

Godzina 04:45

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

KAROLINÓW

Pożar sadzy w przewodzie kominowym

3

02.02.2017

Godzina 19:01

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

BOROWIEC

Pożar sadzy w przewodzie kominowym

4

04.02.2017

Godzina 19:02

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

CIEŚLE

Pożar sadzy w przewodzie kominowym

5

08.02.2017

Godzina 08:22

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

BRYGIDÓW

Pożar sadzy w przewodzie kominowym

 

6

20.02.2017

Godzina 07:20

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

KRASOCIN

Wypadek drogowy

7

21.02.2017

Godzina 01:30

*511-25 GCBA – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

*519-06 GCBA – OSP Krasocin

*519-07 GBA-Rt – OSP Oleszno

*518-28 GCBA – OSP Świdno

OLESZNO

Pożar stodoły

8

24.02.2017

Godzina 14:40

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

 

CIEŚLE

Powalone drzewo

9

24.02.2017

Godzina 15:37

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

 

SUŁKÓW

Powalone drzewo na linię energetyczną

10

24.02.2017

Godzina 16:30

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

 

WYSTĘPY

Powalone drzewo

11

26.02.2017

Godzina 17:38

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

CZOSTKÓW

Pożar suchej trawy na nieużytkach

12

04.03.2017

Godzina 13:26

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

NIWISKA KRASOCIŃSKIE

Pożar suchej trawy na nieużytkach

13

09.03.2017

Godzina 22:35

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

SKORKÓW

Pożar sadzy w przewodzie kominowym

14

19.03.2017

Godzina 18:14

*511-25 GCBA – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

*519-06 GCBA – OSP Krasocin

*518-28 GCBA – OSP Świdno

CZOSTKÓW

Pożar pustostanu

15

22.03.2017

Godzina 22:23

*511-25 GCBA – JRG Włoszczowa

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*511-53 SH-25 – JRG Włoszczowa

*511-90 SLRr – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

*519-06 GCBA – OSP Krasocin

*519-07 GBA-Rt – OSP Oleszno

*518-28 GCBA – OSP Świdno

 

ŚWIDNO

Pożar linii produkcyjnej w tartaku

16

27.03.2017

Godzina 19:33

*511-25 GCBA – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

*518-28 GCBA – OSP Świdno

KAROLINÓW

Pożar suchej trawy na nieużytkach

17

28.03.2017

Godzina 14:19

*511-25 GCBA – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

WIELKOPOLE

Pożar suchej trawy na nieużytkach

18

28.03.2017

Godzina 15:00

*511-25 GCBA – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

WOJCIECHÓW

Pożar suchej trawy na nieużytkach

19

28.03.2017

Godzina 21:04

*511-25 GCBA – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

BUKOWA

Pożar suchej trawy na nasypie kolejowym

20

01.04.2017

Godzina 03:00

*511-25 GCBA – JRG Włoszczowa

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*511-53 SH-25 – JRG Włoszczowa

*511-90 SLRr – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

*519-06 GCBA – OSP Krasocin

*519-07 GBA-Rt – OSP Oleszno

ŚWIDNO

Pożar suszarni i elektrowni w tartaku

21

05.04.2017

Godzina 05:06

*511-25 GCBA – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

*519-06 GCBA – OSP Krasocin

STOJEWSKO

Alarm fałszywy

22

06.04.2017

Godzina 19:45

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

CIEŚLE

Powalone drzewo na drogę

23

10.04.2017

Godzina 15:55

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

* 519-07 GBA-Rt OSP Oleszno

*518-28 GCBA – OSP Świdno

CZOSTKÓW

Pożar poszycia leśnego oraz suchej trawy na nieużytkach

24

19.04.2017

Godzina 11:25

*519-18 GBA – OSP Krasocin

CHOTÓW

Powalone drzewo na drogę

25

20.04.2017

Godzina 18:35

*511-25 GCBA – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP

Krasocin

CZOSTKÓW

Pożar pustostanu

25

20.04.2017

Godzina 18:35

*511-25 GCBA – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

CZOSTKÓW

Pożar pustostanu

26

25.04.2017

Godzina 17:18

*519-18 GBA – OSP Krasocin

*511-25 GCBA – JRG Włoszczowa

*511-53 SH-25 – JRG Włoszczowa

NIWISKA KRASOCIŃSKIE

Pożar budynku mieszkalnego

27

29.04.2017

Godzina 18:11

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

KRASOCIN

Zalana piwnica

28

07.05.2017

Godzina 11:36

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

KRASOCIN

Plama ropopochodna na jezdni

29

09.05.2017

Godzina 14:!5

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

KRASOCIN

Zalana piwnica

30

15.05.2017

Godzina 20:00

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

SKORKÓW Wypadek drogowy
31

17.05.2017

Godzina 14:30

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

KRASOCIN Plama ropopochodna na jezdni
32

18.05.2017

Godzina 09:34

*511-25 GCBA – JRG Włoszczowa

*511-53 SH-25 – JRG Włoszczowa

*519-06 GCBA – OSP Krasocin

*519-07 GBA-Rt – OSP Oleszno

ZABRODY Pożar budynku mieszkalnego
33

27.05.2017

Godzina 09:20

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

KRASOCIN Plama ropopochodna na jezdni
34

30.05.2017

Godzina 08:20

*519-06 GCBA – OSP Krasocin

*pozostałe jednostki z powiatu i województwa

LUBACHOWY Manewry powiatowe
35

30.05.2017

Godzina 08:20

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin WŁOSZCZOWA Zabezpieczenie rejonu miasta
36 01.06.2017

Godzina 14:08

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

WIELKOPOLE Pożar poszycia leśnego
37 03.06.2017

Godzina 16:11

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

WIELKOPOLE Pożar poszycia leśnego
38 03.06.2017

Godzina 22:15

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

*519-06 GCBA – OSP Krasocin

WIELKOPOLE Pożar wysypiska śmieci
39

08.06.2017

Godzina 20:36

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

CZOSTKÓW Pożar nasypu kolejowego
40

14.06.2017

Godzina 15:27

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

KRASOCIN Plama ropopochodna na jezdni
41

14.06.2017

Godzina 15:28

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

LIPIE Alarm Fałszywy
42

20.06.2017

Godzina 12:10

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

BELINA Pożar poszycia leśnego
43

25.06.2017

Godzina 15:20

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

BELINA Pożar poszycia leśnego
44

05.07.2017

Godzina 15:01

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

GRUSZCZYN Plama ropopochodna na jezdni
45

05.07.2017

Godzina 15:25

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

WYSTĘPY Plama ropopochodna na jezdni
46

10.07.2017

Godzina 22:30

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

WYSTĘPY Otwarcie mieszkania
47

11.07.2017

Godzina 10:10

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

GRUSZCZYN Wypadek drogowy
48

12.07.2017

Godzina 22:52

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

KRASOCIN Plama ropopochodna na jezdni
49

16.07.2017

Godzina 05:45

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

LIPIE Alarm Fałszywy
50 17.07.2017

Godzina 13:54

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

SKORKÓW Otwarcie mieszkania
51

17.07.2017

Godzina 15:09

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

*518-28 GCBA – OSP Świdno

ŚWIDNO Otwarcie samochodu
52

20.07.2017

Godzina 00:24

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

*518-28 GCBA – OSP Świdno

*519-07 GBA-Rt – OSP Oleszno

LUDYNIA Pożar bali słomy
53

24.07.2017

Godzina 10:37

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

*518-28 GCBA – OSP Świdno

*519-07 GBA-Rt – OSP Oleszno

LIPIE Poszukiwania zaginionej osoby
54

30.07.2017

Godzina 03:10

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

BUKOWA Pożar bali słomy
55 30.07.2017

Godzina 15:39

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

BUKOWA Pożar suchej trawy na nieużytkach  
56

31.07.2017

Godzina 14:15

*519-18 GBA – OSP Krasocin KRASOCIN Inspekcja
57

01.08.2017

Godzina 14:44

*519-18 GBA – OSP Krasocin WŁOSZCZOWA Zabezpieczenie rejonu miasta
58

01.08.2017

Godzina 19:25

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin WŁOSZCZOWA Zabezpieczenie rejonu miasta
59

01.08.2017

Godzina 20:20

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin WŁOSZCZOWA-SECEMIN-WŁOSZCZOWA Zabezpieczenie rejonu miasta-Plama ropopochodna na jezdni-  Zabezpieczenie rejonu miasta
60

01.08.2017

Godzina 21:20

*519-18 GBA – OSP Krasocin

*519-07 GBA-Rt – OSP Oleszno

*518-28 GCBA – OSP Świdno

WYSTĘPY Pożar śmieci przy drodze
61

01.08.2017

Godzina 22:30

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin WŁOSZCZOWA Zabezpieczenie rejonu miasta- Wycinanie dostępu do poszkodowanego uwięzionego na krześle- Zabezpieczenie rejonu miasta
62

03.08.2017

Godzina 14:35

*519-06 GCBA – OSP Krasocin

*inne sis z rejonu powiatu

RADKÓW Pożar poszycia leśnego
63

03.08.2017

Godzina 23:15

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

*518-28 GCBA – OSP Świdno

BUKOWA Pożar trawy na nieużytkach
64

08.08.2017

Godzina 04:04

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

CZOSTKÓW Pożar poszycia leśnego
65

08.08.2017

Godzina 18:27

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

STOJEWSKO Pożar trawy przy drodze 786
66 09.08.2017

Godzina 19:51

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

*519-07 GBA-Rt – OSP Oleszno

CZOSTKÓW Pożar poszycia leśnego
67

11.08.2017

Godzina 10:50

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

WYSTĘPY Pożar trawy na nasypie kolejowym
68

11.08.2017

Godzina 15:20

*519-06 GCBA – OSP Krasocin

*inne sis z rejonu powiatu

SILPIA MAŁA Pożar poszycia leśnego
69 16.08.2017

Godzina 09:35

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*511-53 SH-25 – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

WOJCIECHÓW Powalone drzewo
70

18.08.2017

Godzina 16:46

*519-18 GBA – OSP Krasocin KRASOCIN Usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych 
71

25.08.2017

Godzina 20:33

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

SKORKÓW Otwarcie mieszkania
72

29.08.2017

Godzina 21:09

? ? ?
73

04.09.2017

Godzina 18:00

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

BUKOWA Pomoc w odholowaniu samochodu ciężarowego z drogi
74 27.09.2017

Godzina 17:53

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

LIPIE Plama ropopochodna na jezdni
75

30.09.2017

Godzina 18:15

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

ROGALÓW Plama ropopochodna na jezdni
76

02.10.2017

Godzina

*519-18 GBA – OSP Krasocin WYSTĘPY  
77        
78

05.10.2017

Godzina 22:28

*519-18 GBA – OSP Krasocin CZOSTKÓW Powalone drzewo
79

05.10.2017

Godzina 23:10

*519-18 GBA – OSP Krasocin WYSTĘPY Powalone drzewo
80

05.10.2017

Godzina 23:20

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin SUŁKÓW Użyczenie agregatu prądotwórczego
81

06.10.2017

Godzina 01:20

*519-18 GBA – OSP Krasocin GRUSZCZYN Powalone drzewo
82

06.10.2017

Godzina 05:24

*519-18 GBA – OSP Krasocin CIEŚLE Powalone drzewo
83

06.10.2017

Godzina 06:39

*519-18 GBA – OSP Krasocin WYSTĘPY Powalone drzewo
84

06.10.2017

Godzina 09:07

*519-18 GBA – OSP Krasocin LUDYNIA Powalone drzewo
85

06.10.2017

Godzina 09:41

*519-18 GBA – OSP Krasocin WŁOSZCZOWA Zabezpieczenie rejonu miasta
86

06.10.2017

Godzina 11:42

*519-18 GBA – OSP Krasocin WŁOSZCZOWA-ROGIENICE-WŁOSZCZOWA Zerwany dach
87

06.10.2017

Godzina 16:31

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin WŁOSZCZOWA Zabezpieczenie rejonu miasta
88

06.10.2017

Godzina 16:56

*519-18 GBA – OSP Krasocin OGROJCE Powalone drzewo
89

09.10.2017

Godzina 09:44

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

WYMYSŁÓW Powalone drzewo
90 11.10.2017

Godzina 14:10

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

KRASOCIN Wypadek drogowy
91

13.10.2017

Godzina 12:30

? ? ?
92

14.10.2017

Godzina 08:58

? ? ?
93

29.10.2017

Godzina 09:00

*519-18 GBA – OSP Krasocin KRASOCIN Zabezpieczenie imprezy
94

31.10.2017

Godzina 12:20

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

BOROWIEC Wyczuwalny zapach gazu
95

02.11.2017

Godzina 10:30

 

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

 

KRASOCIN Wypadek drogowy

96

26.11.2017

Godzina 07:03

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

*518-28 GCBA – OSP Świdno

ŚWIDNO

Wypadek drogowy

97

28.11.2017

Godzina 17:19

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

BUKOWA

Plama ropopochodna na jezdni

98

30.11.2017

Godzina 16:30

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

STOJEWSKO

Samochody ciężarowe niemogące podjechać pod wzniesienie

99

30.11.2017

Godzina 17:10

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

OSTRÓW

Zwisające drzewa nad drogą uniemożliwiające ruchu

100

30.11.2017

Godzina 18:20

*519-18 GBA – OSP Krasocin

CHOTÓW

Zwisające drzewa nad drogą uniemożliwiające ruchu

101

30.11.2017

Godzina 18:30

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

CZOSTKÓW

Zwisające drzewa nad drogą uniemożliwiające ruchu

102

30.11.2017

Godzina 19:30

*519-18 GBA – OSP Krasocin

SUŁKÓW

Zwisające drzewa nad drogą uniemożliwiające ruchu

103

30.11.2017

Godzina 21:20

*519-18 GBA – OSP Krasocin

*518-28 GCBA – OSP Świdno

OSTRÓW

Zwisające drzewa nad drogą uniemożliwiające ruchu

104

01.12.2017

Godzina 00:10

*519-18 GBA – OSP Krasocin

*518-28 GCBA – OSP Świdno

CHOTÓW

Zwisające drzewa nad drogą uniemożliwiające ruchu

105

01.12.2017

Godzina 06:15

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

OSTRÓW

Powalone drzewo

106

01.12.2017

Godzina 06:45

*519-18 GBA – OSP Krasocin

CHOTÓW

Zwisające drzewa nad drogą uniemożliwiające ruchu

107

01.12.2017

Godzina 08:35

*519-18 GBA – OSP Krasocin

GRUSZCZYN

Powalone drzewo

108

01.12.2017

Godzina 09:40

*519-18 GBA – OSP Krasocin

KRASOCIN

Zwisające drzewa nad drogą uniemożliwiające ruchu

109

02.12.2017

Godzina 09:35

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

OGROJCE

Zwisające drzewa nad drogą uniemożliwiające ruchu

110

02.12.2017

Godzina 10:20

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

KRASOCIN

Zwisające drzewa nad drogą uniemożliwiające ruchu

111

02.12.2017

Godzina 11:33

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA – OSP Krasocin

LUDYNIA

Zwisające drzewa nad drogą uniemożliwiające ruchu

112

13.12.2017

Godzina 18:27

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*511-40 GLBA-Rt – JRG Włoszczowa

*519-15 GBA-Rt – OSP Krasocin

*519-07 GBA-Rt – OSP Oleszno

*518-28 GCBA – OSP Świdno

CHOTÓW

Wypadek drogowy

113

20.12.2017

Godzina 06:36

*511-21 GBA-Rt – JRG Włoszczowa

*511-53 SH-25 – JRG Włoszczowa

*519-18 GBA-Rt – OSP Krasocin

*518-28 GCBA – OSP Świdno

OLESZNO

Pożar sadzy w przewodzie kominowym